Mahamudra Tantramassage

Mahamudra Tantramassage

De spørgsmål du stillede i dig, før du søgte den lyst du mærkede i dig, og den nysgerrighed som er vakt i dig, vil måske blive besvaret, når du læser hele min hjemmeside - og måske vil nye tanker og spørgsmål opstå.


I min egen overbevisning, at intet forestående møde med hhv en kvinde eller en mand i dét, jeg ser som en Tantramassage på forhånd kan forestilles om, IKKE vil være forestillingen, men at du kommer at bære med dig hjem, en følelse af frihed, og nye opdagelser/erfaringer i den mand eller kvinde du er. Og du vil blive inviteret ind i nye dimensioner af, hvad det vil sige, og hvad det betyder for dig.

           

Indledende  spørgsmål, undringer (og flere kommer til) er meget normale at have inden mødet i en Tantramassage. Og som udgangspunkt er der ingen enstavelsessvar på disse spørgsmål. Du får erfaring gennem erfaring. Jeg vil naturligvis gå lidt mere i dybden, med hvordan jeg inviterer ind i en Mahamudra Tantramassage her på min hjemmeside, og jeg vil bede dig læse det, inden du tager yderligere kontakt til mig. Der kan naturligvis stadig dukke spørgsmål op, og disse kan vi enten tale om i telefonen, eller under vores snak inden massagen starter.

Tantramassagen er relativ ny

Tantramassagen er et relativt nyt fænomen. Den har kun, som formen ses i dag i Vesten, eksisteret i 40-50 år. Det er ikke meget set i relation til hvor gammel den tantriske filosofi og oprindelse egentlig er.

Tantramassagen blev i 1970'erne udviklet af hhv Margot Arnand og Andreas Rothe, som dengang udviklede en massage, som inkluderede hele kroppen, også intime områder - meget inspireret af OSHO, og det udvikledes derved til en massage, en Tantra massage, der inviterede ind i lyst, sanselighed og kærlighed - en bevidsthedsvej som er stærkt inspireret af Zen buddhismen.Tantra massage i møde med mig

Jeg inviterer dig ind i at sanse kontakt i dig selv. Kontakt til lyst, begær, sanselighed og bevægelse. Kontakt til livskraften og urkraften i dig. En kilde til et mere bevidst og opmærksomt liv.

En Tantramassage i møde med mig, er en invitation ind i lyst, en lyst som er ubetinget - dvs hinsides krav eller forventning. I det rum opstår en enorm følelse og skabelse af frihed. For vi skal ikke 'præstere', levere en orgasme, være den gode elsker eller være hverken 'rigtig' eller 'forkert'. Vi er ikke nogen, der kan noget eller skal noget, andet end væren med det som opstår, og netop ikke en gøren.

Når alle disse overbevisninger slippes, skabes en vidunderlig kontakt til noget essentielt og rent - en lyst, omsorg og kærlighed i mødet/dig selv, og mig, netop ubetinget. Og det kan opleves enormt stærkt og kraftfuldt at erfare, også i et møde med et menneske du ikke kender.Lyst kan erfares som en skelnen af ren lyst, som ikke vil nogen steder (hen). Og en lyst som vil have noget (begær). 'Lysten til' vil have noget kan opleves som at 'være ude af sig selv'. Blandt andet denne skelnen inviterer jeg dig til at erfare. Hverken det ene eller det andet er 'rigtigt' eller 'forkert' - det er det samme: Lyst. Men du vil opleve at erfare de mange nuancer, der er i kontakt og i din sexualitet. Noget du måske ikke har erfaret før.

Når du har været i møde med mig flere gange, vil du sikkert opleve en meget dybere kontakt og bevægelse med dig selv. De principper for bevægelse og kontakt jeg inviterer ind i, er alle principper, der bygger på samme bevægelse og skabelse af kontakt som i den travle hverdag og relateren med mennesker udenfor rammen, som jeg danner for et Tantramøde. Alt det du får øje på i fortsatte massager kan ses som teleobjekt på liv og relateren som helhed.Nøgenhed og intimitet

Nøgenhed er den allermest naturlige form vi har.

Vi skaber et møde i naturlighed og nøgenhed. Dvs at ingen af os har tøj på. For mig skaber det både en naturlig og ubesværet kontakt i mig, og dermed med hinanden.

Der er ingen steder på kroppen, der er mere vigtige end andre. Jeg masserer hele din krop, med hele min krop.


Jeg masserer og bevæger mig udelukkende i impuls, så intet kan på forhånd forlanges eller 'bestilles'. Jeg har ingen fast køreplan eller rutine for, hvordan netop vores  massagemøde bliver. Ethvert møde er nyt. Vi forandres og skabes hele tiden. Når vi bevæger os i impuls, kan vi ikke være i hovedet/sindet - at bevæge sig og bevæges i impuls er ren sansning - i samspil. Den sansning bevæges af stimuli i krop, berøring og ikke i tanke.


Og du vil måske erfare, at når du er i hovedet/sindet, er det langt sværere at sanse.

Denne impuls i bevægelse (sansning) kan være meget stille, langsom, kraftfuld, hurtig, og kan også måske ville undersøge en lille område af din krop, fordi det møde i mig sanses rart. Jeg er ikke optaget af, hvad der sanses rart i dig - det ville betyde, at jeg ville være ude af mig selv, og ovre i et projekt med dig, og hvad jeg 'forstiller' mig du sanser - altså at ville noget bestemt med dig.

Jeg sanser kun hvad der mærkes rart i mig. Og når denne bevægelse er klar, sanses det rent, ubesværet og lystfuldt. At give sig hen, uden at tanker bestemmer form eller retning, er et himmerrige for sig.


En massage kan ses som en dans. En puls...en tone som består af mange mange små invitationer hele tiden - både bevidste invitationer men også invitationer på et meget mere subtilt plan. Disse små invitationer som sker hele tiden, kan enten modtages, 'danses med' eller ikke, og det åbner dig til at sanse ja og nej i bevægelse.Ja og nej i massage

Al bevægelse kan ses som både bevidste samt mere subtile små invitationer. I en tantramassage arbejder samme princip. Hvis vi rent sprogligt modtager en invitation, kan vi med ord sige ja tak eller nej tak. Det samme i en tantramassage. og med vore kroppes 'sprog' og intuiet. Jeg bevæger mig hele tiden i 'ja' og 'nej'. Disse er blot bevægelse. Bevægelse i hvad sanses rart i mig. Hvis jeg bevæger mig impulsivt 'væk fra' i dig sanset, kan det være lys på, at du 1. har en forventning, og dermed optaget i et projekt - eller 2. at du inviteres ind i anden bevægelse - som i en dans.


Jeg leder massagen, og inviterer dermed også ind i, at sanse ja og nej i dig i mødet med mig. Ja og nej som én bevægelse, og hverken det ene eller det andet. Det kan sammenlignes med en flue, der sidder på din arm - i forsøg på at fange den, vil den bevæge sig. Er det muligt, at definere denne bevægelse, som enten et ja til liv, eller nej til fangeskab - for det er begge dele i bevægelsen. Og sådan fungerer ja og nej også for mig i en massage. Ja og nej er blot bevægelse. Ikke hverken det ene eller det andet. og dermed uden dom eller vægtning. men blot at være med Kvinden og bevægelse i lyst i NETOP det.


Det er vigtigt at være sansende opmærksom og 'lyttende', og bevæge sig i impuls i opmærksomhed - også i ja og nej bevægelse.

Du kan således ikke pr. definition gøre noget forkert, for jeg bevæger mig klart og ubesværet i ja/nej.Er en tantra massage med mig sex?

Hvad er sex? Den mest gengse forståelse af sex, er nok forestillingen om forening ved penetration. Blive omsluttet7omslutte.

I min beskrivelse , og også forståelse, er sex så meget mere og andet. Det kan i min beskrivelse kaldes for elskov. Når der opstår et meget sanseligt og intimt møde mellem to mennesker, som alene består af berøring i lyst eller begær, er dette i min beskrivelse i allerhøjeste grad også meget seksuelt; elskov. Elskov betoner dybere, og er så meget andet end blot forening via 'penetration'.lade sig omslutte/at omslutte er en dyrisk drift, vi er givet fra naturen. Den er dejlig, den er skøn - og den kan være meget (både maskulin og feminin9 begærisk i sin essens. Det er blandt andet dét tantra også inviterer ind i at undersøge og opdage i dig.


Vi har alle vores forskellige holdninger, moraler, beskrivelser for et begreb som dette. Så spørger du et hvilket som helst andet menneske, vil du sikkert få et ganske anderledes svar, og et tredje og et fjerde om du spørger flere. Ligesom du selv har dine overbevisninger og sandheder.

Først og fremmest handler en tantramassage om, at genetablere en kontakt i dig selv, sanse DIG i mødet med mig - KVINDEN. Møde DIG, og det du erfarer med mig med en åben og nysgerrig interesse og tilgang. Og heri opdage om/hvis/når der opstår en ambition eller et projekt i dig, om at ville noget bestemt - at ville et bestemt sted hen - at ville opnå noget bestemt. Når dette opstår, er du forført af begæret, og mister derfor opmærksomhed ind i lysten og det sanselige i dig. Disse nuancer er enormt spændende at undersøge, og derved udvide din seksuelle bevidsthed og væsen.


Praktisk information


Tantramassagen starter hos mig med, at vi sidder i min sofa og snakker sammen. Der kan være spørgsmål, du ønsker at bringe op. Der kan måske være noget fra sidste møde, du ønsker at undersøge i snakken, eller der kan være noget lige nu i dit liv, du gerne vil sætte lys på, og undersøge i samtale med mig.


Alt er velkommment. Og jeg vil helt sikkert bringe noget på bane også.


Efter samtalen får du et håndklæde og en saron. Så viser jeg dig mit tempel, hvor vi, efter du har badet, mødes på lejet. Når du har set mit tempel, viser jeg badet. 

Du bader, og herefter træder du ind i mit tempel, hvor jeg er klar til at modtage dig.


Jeg leder dig, så du skal ikke tænke på, om du skal 'gøre' noget bestemt. Du skal blot slappe af, lade dig lede og være med ny åbenhed og nysgerrighed i opmærksomhed i dig.


Tantramassage mødet er 2,5-3 timer inkl. samtale og bad før/efter massagen.

Donation er 2800dkr (efter kl17 tilægges 200dkr)


Kontant eller Mobilepay aftales nærmere (ved bankoverførsel: Jyske Bank 5077 0001477010)


Vores første kontaktpunkt, vil være en mail fra dig, hvor du sætter lidt ord på, og beskriver din interesse og nysgerrighed for at undersøge tantra og tantramassage.

Herefter vil vi to, som udgangspunkt, have en telefonsamtale forinden allerførste møde. Det kan også være med baggrund i din indledende mail, at det viser sig at en telefonisk samtale forinden vores møde i tantramassage, ikke er nødvendig eller ikke opstår som et behov - i så fald aftaler vi dette sammen pr. mail.


Jeg glæder mig til at høre fra dig, og ser frem til at invitere dig ind tantraens rum og bevægelse i både krop og sind.


I tilfælde af, at du er nødsaget til at melde afbud, skal dette afbud foreligge senest 24 timer før aftalt mødetidspunkt. Overskrides denne frist, bedes du venligst overføre kompensation svarende til halvdelen af donationen dvs 1400 dkr..


Vi ses med et nysgerrigt og åbent sind.


Kærligst, Lotte Lykke